Liturgia dnia

Msze Święte

Niedziele i święta:
08:00, 11:00, 16:00

Dni powszednie:
16:00 (listopad – marzec),
17:00 (kwiecień, wrzesień – październik),
18:00 (maj – sierpień)

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna 30 min po każdej Mszy Świętej.

Godzina Święta – 7.12.2023 – godz. 19.00 Tekst rozważań

GODZINA 23

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 1. PIEŚŃ

1. Boże w dobroci nigdy nieprzebrany,
żadnym językiem niewypowiedziany

Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości,
poszanowania, poszanowania, chwały, uczciwości.

 

 1. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego;
  nad wszystkie dobra Tyś u serca mego.

Najwyższe dobro, najwyższe dobro, Tyś w najwyższej cenie,
 sam jeden u mnie, sam jeden u mnie nad wszystko stworzenie.

 

 1. Więc, o mój Boże i teraz żałuję
  dlatego, że Cię nad wszystko miłuję,

i to u siebie, i to u siebie statecznie stanowię, 
 że grzechów swoich, że grzechów swoich nigdy nie ponowię.

 

 1. O Boże dobry, Boże litościwy,
  mej duszy nędznej racz być miłościwy

jakeś ją stworzył, jakeś ją stworzył, pomóż do zbawienia, 
 użycz swej łaski, użycz swej łaski, broń od potępienia.

 

 1. SŁOWO BOŻE Łk.14 7-24

Mężczyzna .…………………………….

Skromność 

 Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:  «Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca!”; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.  Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej!”; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.  Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony». 

 Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę.  Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych». 
 Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: «Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym».  Jezus mu odpowiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu.  Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe.  Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: „Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!”  Drugi rzekł: „Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!”  Jeszcze inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”.  Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: „Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!”  Sługa oznajmił: „Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. Na to pan rzekł do sługi: „Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony.  Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”».

 1. Komentarz Kapłana

 

 1. PIEŚŃ

Ojcze spraw, Ojcze spraw,   Aby byli jedno! 
Ojcze spraw, Ojcze spraw,  Aby byli jedno! 

(Jeśli nie będzie kto miał zaśpiewać to śpiewamy 3x razy sam refren)

Ojcze, proszę za tymi, których mi dałeś
W nich bowiem zostałem otoczony chwałą;
Aby stanowili jedno jak Ty we Mnie, a Ja w Tobie,
Aby mieli moją radość w całej pełni.

Ojcze, chcę, aby widzieli Moją chwałę
Bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata;
Niech poznają, żeś Ty także ich ukochał,
Aby Miłość w nich była i Ja w nich.

Ojcze, przekazałem im chwałę, którą Mi dałeś,
Aby byli jedno, jak i My jesteśmy;
Niech cały świat uwierzy
Żeś Ty Mnie posłał.

 

 1. MODLITWA PRZED KAŻDĄ GODZINĄ –

.…………………………….
O Mój Panie, Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej Boskiej Obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające Serce, aby zechciało wprowadzić mnie w bolesne rozpamiętywanie dwudziestu czterech godzin, w trakcie, których, dla naszej Miłości, chciałeś cierpieć tak bardzo w twym uwielbionym Ciele i w twej Najświętszej Duszy aż po śmierć na Krzyżu. Proszę, udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy będę rozpamiętywać (23) Godzinę.

Dla tych Godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci moją wolę rozpamiętywania ich w czasie, który muszę poświęcić na pełnienie moich obowiązków, oraz na sen.

 

Przyjmij, O miłościwy Panie Jezu, moją pełną miłości intencję, tak jak gdybym w sposób najbardziej efektywny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić, i niechaj będzie to dla pożytku mojego i innych.

Składam Ci dzięki, O Mój Jezu, za to, że powołałeś mnie do zjednoczenia się z Tobą w modlitwie. Chcę sprawić Ci jeszcze większą radość i biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje Serce i będę się nimi modlił, wtapiając całego siebie w Twoją Wolę i w Twoją Miłość. Wyciągam ramiona żeby Cię objąć, kładę głowę na Twoim Sercu i zaczynam.

 1. PIEŚŃ
 2. Króla wznoszą się znamiona,
  Tajemnica krzyża błyska:
  Na nim życie śmiercią kona,
  Lecz w, tej śmierci życie tryska.

  2. Poranione ostrzem srogim,
  Włóczni, co Mu bok przeszywa:
  Aby nas pojednać z Bogiem,
  Krwią i wodą hojnie spływa.

  3. Już się spełnia wieczne słowo,
  Pieśni, co ją Dawid śpiewa.
  Głośną na świat cały mową,
  Oto Bóg królował z drzewa.

  4. Drzewo piękne i świetlane,
  Zdobne w cną purpurę Króla,
  Z dostojnego pnia wybrane,
  Święte członki niech otula.

  5. O szczęśliwe, bo ramiony
  Dzierżąc, waży Boskie Ciało,
  Okup świata zawieszony,
  I łup piekłu odebrano.

  6. Krzyżu bądźże pozdrowiony,
  O nadziejo Ty jedyna!
  Dobrym łaski pomnóż plony,
  Z grzesznych niech się zmyje wina.

  7. Trójco źródłem, coś żywota,
  Ciebie świat niech sławi cały,
  Przez Krzyż święty otwórz wrota,
  Do zwycięstwa i do chwały.

 

 1. ROZWAŻANIE GODZINA 23 (trwa ok. 15 minut)

 

15 do 16 po południu

K.…………………………….

Zmarły Jezus jest przebity ostrzem włóczni. Zdjęcie z Krzyża

 

Mój zmarły Jezu, z Twoim ostatnim oddechem cała natura wydała okrzyk bólu i płakała nad Twoją bolesną śmiercią, uznając w Tobie Stworzyciela. Aniołowie, tysiące tysięcy, gromadzą się wokół Krzyża i płaczą nad Twoją śmiercią. Adorują Cię jako Naszego prawdziwego Boga i towarzyszą Ci do Otchłani, gdzie udajesz się, aby wynagrodzić wiele dusz, które żarliwie czekały na Ciebie od stuleci. Mój zmarły Jezu, nie mogę zmusić się, żeby odejść od Krzyża, ani też nie mogę się zadowolić, całując i całując bez końca Twoje Najświętsze rany, które wyraźnie mówią mi jak bardzo mnie kochałeś. Widząc straszliwe rozdarcia, głębokość Twoich ran, aż do odsłonięcia kości – Ach, ja czuję, że umieram! Chciałabym płakać tak bardzo nad tymi ranami, aby umyć je moimi łzami. Chciałabym kochać Cię tak bardzo, aby całkowicie uzdrowić Cię moją miłością i odnowić naturalną piękność Twojego nierozpoznawalnego już Człowieczeństwa. Chciałabym otworzyć moje żyły, aby napełnić Twoje puste żyły moją krwią i na powrót przywołać w Tobie życie.

K.…………………………….

O Mój Jezu, czegóż nie może uczynić miłość? Miłość jest życiem i moją miłością ja chcę Ci dać życie, a jeśli moja miłość nie jest wystarczającą, to daj mi Twoją Miłość. Z Twoją Miłością będę w stanie zrobić wszystko – tak, będę w stanie dać życie Twojemu Najświętszemu Człowieczeństwu. O Mój Jezu, nawet po Twojej śmierci, chcesz mi pokazać, że mnie kochasz, chcesz dać sprawdzian Twojej Miłości dla mnie i chcesz mi dać ucieczkę i schronienie w Twoim Przenajświętszym Sercu. Dlatego też, popychany dominującą siłą, aby być przekonanym o Twojej śmierci, żołnierz rozdziera Twoje Serce, otwierając je włócznią i czyniąc głęboką ranę. A Ty, Moja Miłości, dzielisz się ostatnimi kroplami Krwi i wody zawartymi w Twoim rozpalonym Sercu.

Ach, jakże wiele rzeczy czyni ta rana, otworzona przez Miłość! I jeśli Twoje usta są nieme, to Twoje Serce mówi do mnie i słyszę:

M .…………………………….

 „Moje dziecko, gdy już dałem wszystko, to chciałem, aby ta włócznia otworzyła schronienie dla wszystkich dusz wewnątrz tego Mojego Serca. Otwarte, będzie wołało, nieustannie: Przyjdźcie do Mnie, jeśli chcecie być zbawione. W tym Sercu znajdziecie świętość i same staniecie się święte, znajdziecie uwolnienie od uczuć, siłę gdy jesteście słabi, pokój gdy wątpicie, towarzystwo gdy jesteście opuszczeni. O dusze, które Mnie kochacie, jeśli naprawdę chcecie Mnie kochać, to przyjdźcie, aby pozostać na zawsze w tym Sercu. Tutaj znajdziecie prawdziwą Miłość, aby móc Mnie kochać oraz pałające płomienie, które was spalą i całkowicie pochłoną w Miłości. Wszystko jest skupione w tym Sercu: tutaj są Sakramenty, tutaj jest Mój Kościół, tutaj jest życie Mojego Kościoła i życie wszystkich dusz. Czuję w Nim również wykroczenia czynione przeciwko Mojemu Kościołowi, spiski wrogów, strzały, jakie są wysyłane, czuję Moje prześladowane dzieci – nie ma wykroczenia którego by nie odczuwało Moje Serce. Dlatego też, Moje dziecko, niechaj Twoje życie będzie w tym Sercu – broń Mnie, czyń Mi zadośćuczynienia, wszystkich Mi do Niego przyprowadź.”

K.…………………………….

Moja Miłości, jeśli ta włócznia zraniła dla mnie Twoje Serce, to ja modlę się do Ciebie, abyś Ty również, Swoimi własnymi rękoma zranił moje serce, moje uczucia, moje pragnienia – całą mnie. Niech nie będzie we mnie niczego, co nie byłoby zranione Twoją Miłością. Ja przyłączę wszystko do straszliwych boleści Twojej ukochanej Mamy, która z bólu, widząc Twoje rozdarte Serce, zapada w omdlenie bólu i Miłości, i jak gołębica, frunie do niego i zajmuje miejsce jako pierwsza – aby być pierwszą Wynagradzającą, Królową Twojego Serca, Pośrednikiem pomiędzy Tobą i stworzeniami. Ja także, z Moją Mamą, chcę pofrunąć do Twojego Serca, aby usłyszeć jak Ona czyni zadośćuczynienia i jak powtarza Swoje wynagrodzenia za wszystkie zniewagi, jakie otrzymujesz. O Mój Jezu, w tym Twoim zranionym Sercu, ja ponownie znajdę życie, dlatego też, cokolwiek będę robiła, będę zawsze czerpała z tego Serca. Już nie będę miała życia, ale jeśli ono chce żyć, ja wezmę Twoją Przenajświętszą Wolę. Moja miłość już nie będzie miała życia, ale jeśli ona chce żyć, ja wezmę Twoją Miłość. O Mój Jezu, całe Twoje Życie jest moim – Twoja Wola, jest moją.

K.…………………………….

 

Jezus jest zdjęty z Krzyża

Mój zmarły Jezu, widzę, że Twoi uczniowie śpieszą, żeby zdjąć Cię z Krzyża. Józef i Nikodem, którzy dotąd pozostawali w ukryciu, z odwagą i nie obawiając się niczego, chcą Ci teraz sprawić honorowy pogrzeb. Biorą więc młoty i kleszcze aby wykonać święte i smutne zadanie wyjęcia gwoździ z Krzyża, podczas gdy Twoja przebita bólem Mama rozkłada Swoje matczyne ramiona, aby Cię przyjąć na Swoich kolanach.

Mój Jezu, podczas gdy oni wyjmują gwoździe, ja też chcę pomóc Twoim uczniom i podtrzymać Twoje Przenajświętsze Ciało, i poprosić, aby gwoździami wyjętymi z Ciebie, przybili całą mnie przybili do Ciebie. Z Twoją Świętą Matką, chcę Cię adorować i całować Cię, a potem zamknąć się w Twoim Sercu, aby Go już nigdy nie opuścić.

 1. CISZA

9.  PIEŚŃ Ach, Ja Matka boleściwa, Pod krzyżem stoję smutliwa, Serce żałość przejmuje. O Matko, niechaj prawdziwie, Patrząc na krzyż żałośliwie, Płaczę z Tobą rzewliwie.Pragnę, Matko, zostać z Tobą, Dzielić się Twoją żałobą Śmierci Syna Twojego. Zamknął słodką Jezus mowę, Już ku ziemi skłania głowę, Żegna już Matkę swoją! O Maryjo, Ciebie proszę, Niech Jezusa rany noszę I serdecznie rozważam.

 

 1. DZIĘKCZYNIENIE PO KAŻDEJ GODZINIE

 .…………………………….

Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej Godzinie Twojej Męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa, i przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię jak w boleści modlisz się, czynisz zadośćuczynienia, i cierpisz, upraszając o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami.

We wszystkim starałem się Ci towarzyszyć. Teraz, gdy dla pełnienie moich obowiązków muszę Cię opuścić, chcę Ci powiedzieć, “Dziękuję Ci” i “Błogosławię Cię.”

Tak, O Jezu, to “Dziękuję Ci” i “Błogosławię Cię” powtarzam tysiąc tysięcy razy, za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś, za mnie, i za każdego. “Dziękuję Ci” i “Błogosławię Cię” za każdą kroplę Krwi, jaką przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie Serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, jakich doznałeś. Wszystko, O Mój Jezu, chcę opieczętować moim “Dziękuję Ci” i “Błogosławię Cię.”

Błagam, O Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, aby w zamian mogło to spowodować zesłanie na mnie i na każdego, Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Proszę, O Jezu, przyciśnij mnie do Twojego Serca i Twoimi najświętszymi rękoma opieczętuj każdą cząstkę mojej istoty Twoim, “Błogosławię Cię”, tak, aby ode mnie do Ciebie nie płynęło nic prócz nieustannego hymnu miłości.

 

 1. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Najświętszym Sakramentem

 

 1. PIEŚŃ


Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…


Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci

Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

 

Jezu przepuść, Jezu wysłuchaj, o Jezu, zmiłuj się nad nami!
Matko uproś, Matko przebłagaj, o Matko, przyczyń się za nami.
Wszyscy Święci i Święty Boże, módlcie się za nami.

 

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…

 

Kapłan wraca do ołtarza. Po zakończeniu śpiewu odmawia modlitwę i udziela ogólnego błogosławieństwa.

 

 1. KOMUNIA ŚWIĘTA

 

Spowiadam się…, Ojcze nasz…, Baranku Boży…   W tym czasie pieśń eucharystyczna

 

 1. PIEŚŃ

 

 1. Idzie, idzie Bóg prawdziwy, Idzie Sędzia sprawiedliwy:
  Ref. Stańmy wszyscy pięknym kołem I uderzmy przed nim czołem!
  2. Idzie, idzie Bóg łaskawy, Idzie Twórca wszego Prawy.
  3. Idzie, idzie Król przemożny, Idzie Pan wielce wielmożny.
  4. Idzie, idzie Światłość wieczna, Idzie ku nam Moc przedwieczna.

 

 1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
  Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
  Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
  O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.

  3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas,
  Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,
   Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
  Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

 2. Modlitwa na Zakończenie

26 . OGŁOSZENIAPODZIĘKOWANIE         

Prośba o włączanie się do przygotowania adoracji.

 1. Śpiew

2.Czytanie rozważań

3.Przygotowanie dekoracji

 1. Koordynowanie całością.

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.