Proboszcz:
ks. Edward Kupis, KHK, ur. 1946 (Leszczyny), wyśw. 1971, mian. 1994

Wikariusz:
ks. Marcin Jaworski, mgr teol., ur 1984 (Sędziszów, św. Brata Alberta), wyśw. 2009, mian. 2017