Proboszcz:
ks. Marek Zawłocki, mgr teol., KHK, ur. 1964 (Kozłów Małogoski), wyśw. 1989, mian. 2020r.

Wikariusz:
ks. Marcin Jaworski, mgr teol., ur 1984 (Sędziszów, św. Brata Alberta), wyśw. 2009, mian. 2017