Proboszcz:
ks. Marek Zawłocki, mgr teol., KHK, ur. 1964 (Kozłów Małogoski), wyśw. 1989, mian. 2020r.

Wikariusz:
ks. Marcin Zapała, mgr teol., ur. 1982 (Cierchy), wyśw. 2008, mian. 2020