OGŁOSZENIA

Ogłoszenia parafialne  Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego [24.05.2020r.]   1) W związku z decyzją władz państwowych dotyczących nowych zasadach bezpieczeństwa od niedzieli 17 maja, w czasie Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 10m2 (wyłączając z tego osoby sprawujące [...]

Czytaj więcej

Odpust zupełny w czasie epidemii

Dekret Penitencjarii Apostolskiej informuje, że odpustu specjalnego udziela się wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz [...]

Apel Jasnogórski z Biskupem Kieleckim Janem Piotrowskim i transmisje Mszy św.

W związku z ograniczeniami związanymi z liczbą osób uczestniczących we Mszach św. oraz dyspensą Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego związaną z udziałem w [...]

Duchowa adopcja w czasie epidemii

W związku zaistniałą pandemią zachęcamy do łączenia się do „duchowej adopcji” tych osób, które służą z narażeniem własnego zdrowia i życia by nieść pomoc [...]

Caritas w czasie epidemii

Komunikat Caritas Kieleckiej w sprawie pomocy w czasie epidemii. Caritas Diecezji Kieleckiej w okresie zagrożenia koronawirusem sprawuje opiekę nad grupą ponad 2000 [...]

Dyspensa Biskupa Kieleckiego

Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w Diecezji Kieleckiej. W związku z rosnącym zagrożeniem [...]

Komunikat Przewodniczącego Episkopatu Polski

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów [...]