“Ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi”

„Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa” (Tt 2,11-13).

Powyższe słowa stanowiące drugie czytanie we Mszy św. Pasterzy przypominają  jak wielkim darem jest przychodzący Chrystus do każdego z nas i jak wielkich dzieł chce dokonać wśród tych, którzy Go przyjmą.

Niech Jezus Chrystus, który wszystko pozostawił aby być z nami będzie przez nas przyjęty i umiłowany tak, jak On sam nas umiłował.

smart