„Rycerskie Lato z Bogiem” w Zakopanem

Informacje dla Rodziców i Uczestników Kolonii – Rekolekcji „Rycerskie Lato z Bogiem”
w Zakopanem w dniach 25.07-02.08.2019 r.

 • Kolonie – rekolekcje „Rycerskie Lato z Bogiem” organizowane przez Rycerstwo Niepokalanej są formą pogłębienia życia religijnego młodzieży. Wszystkich, więc, którzy decydują się na udział
  w koloniach – rekolekcjach prosimy o wzięcie pod uwagę charakteru rekolekcyjnego, jaki będą miały te dni; wspólna modlitwa, Msza Św., spotkania formacyjne w grupach. Program przewiduje również kolonijne zajęcia rekreacyjne, wycieczki (także autokarowe), zajęcia sportowe, plastyczne
  i muzyczne, wyjście na basen, a także radosne spotkania — „pogodne wieczory”.
 • Wyjeżdżając na kolonie należy zabrać ze sobą oprócz ubrań codziennych: strój kąpielowy, ciepłą odzież na chłodne i deszczowe dni, pelerynę lub inny strój chroniący przed deszczem, obuwie na zmianę (wygodne do chodzenia po szlakach turystycznych), strój odpowiedni do kościoła, ministranci i lektorzy — strój liturgiczny,
 • Telefon do kontaktu w trakcie kolonii z Kierownictwem Kolonii –

      – ks. Sebastian Seweryn 696814651 (w razie potrzeby proszę o kontakt w godzinach wieczornych).

 • Za wartościowe przedmioty np. rządzenia elektroniczne oraz pieniądze, które są w posiadaniu uczestników, a nie są przekazane do depozytu u opiekunów, organizatorzy nie odpowiadają.
 • Zakwaterowanie młodzieży z pełnym wyżywieniem (3 posiłki dziennie) jest w Domu Wypoczynkowym „U Jędrka i Hani”, ul. Rybkówka 1A, 34-500 Zakopane, gdzie należy zgłosić się
  w dniu rozpoczęcia turnusu do godziny 1400. Wyjazd w ostatnim dniu turnusu, w godzinach przedpołudniowych.
 • Zostanie zorganizowany przejazd młodzieży z Kielc. Wyjazd w dniu rozpoczęcia turnusu tj. 25.07.2019 r. o godz. 900 z parkingu obok pomnika Homo Homini naprzeciw Cmentarza Starego przy ul. Ściegiennego w Kielcach, a powrót w dniu zakończenia 02.08.2019 r. około godz. 1700 w to samo miejsce.
 • Termin turnusu: 25.07.-02.08.2019 r. dla młodzieży w wieku 15-17
 • Na koloniach – rekolekcjach uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu i respektowanie poleceń opiekunów.
 • Odpłatność w kwocie 900 zł należy uiścić do 30 czerwca 2019 r. Przy zapisie należy wpłacić wpisowe w kwocie 200 zł. na konto Stowarzyszenia do dnia 15 czerwca, a pozostałe 700 zł. wpłacić również na podane konto bankowe. Ilość miejsc jest ograniczona i o przyjęciu na kolonie decyduje kolejność zapisu z wpłatą zaliczki.
 • Dokładnie wypełnione i podpisane, we wszystkich wskazanych miejscach, karty uczestnictwa należy złożyć do Organizatorów najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019r.
 • Karty uczestnictwa można doręczyć osobiście do kierownika ks. Sebastiana Seweryna lub też drogą pocztową na adres:
 1. Sebastian Seweryn, Plac św. Wojciecha 9 25-307 Kielce

Adres Organizatora do wpłat bankowych i rejestracji wypoczynku w Kuratorium: Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej MI Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3; 25 – 013 Kielce

nr konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach 13 84930004 0000 0057 6925 0001

Informacje i zapisy telefoniczne

tel. kom. 696 814 651 kierownik kolonii ks. Sebastian Seweryn