Pomoc duchowa zmarłym

Święty Paweł Apostoł w  swoich listach przekazuje bardzo ważną prawdę związaną z miłującym nas Bogiem i naszą wiecznością. W liście do Efezjan pisze : „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga…” (Ef2,8), a biskupowi Tymoteuszowi i jego wspólnocie przypomina, że Bóg „pragnie by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1Tm2,4).

 

Tę prawdę mocno przeżywamy miłując naszych bliźnich, którzy już zakończyli etap ziemskiego życia,
w dniach listopadowych gdy obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych oraz z powagą i zadumą przeżywamy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

 

„Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną , by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych: „Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy” (Św. Jan Chryzostom)” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1031)

 

O pomocy duszom czyśćcowym tak pisała św. siostra Faustyna w swoim dzienniczku:

„Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. – [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi.” (Dzienniczek 20)

 

„Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe; dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.

Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego

Wznosi się jęk do miłosierdzia Twego.

I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody

W strumieniu wylanym krwi i wody.

– Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte
w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz.” (Dzienniczek 1227)

 

 

 

Warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego:

– Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)

– Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna

– Przyjęcie Komunii świętej

 -Odmówienie modlitwy (np. “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Maryjo”) w intencjach Ojca Świętego

– Wykonanie czynności związanej z odpustem:

– w poszczególne dni od 1 do 8 listopada, pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się za zmarłych, także w sposób myślny;

 – w dniu, w którym obchodzi się Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych nabożnie nawiedzi się kościół lub kaplicę i odmówi się Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

 

Odpust częściowy za duszę przebywającą w czyśćcu można uzyskać, gdy:

  1. pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się za zmarłych, także w sposób myślny;
  2. pobożnie odmówi się inwokację Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, …