Podziękowania dla Księdza Proboszcza Edwarda Kupisa

Czcigodny Księże Proboszczu!
Drogi nasz Pasterzu!

Z wielkim dziękczynieniem i darem modlitwy stajemy dziś wokół tego ołtarza, aby podziękować Ci za 26 lat posługi kapłańskiej w naszej parafii. W tą piękną uroczystość przyszło nam przyjąć do wiadomości, że odchodzisz z naszej parafii na zasłużony odpoczynek i poprawę stanu zdrowia. Chociaż wiedzieliśmy, że zmagasz się z chorobą to jednak ta wiadomość nas wszystkich zaskoczyła.

Twoja posługa duszpasterska zbliżyła nas do Boga i siebie nawzajem,
a w okresie Twojej nieobecności brakowało nam bardzo Twojego duchowego wsparcia.

Jako duszpasterz, szczególnie powierzyłeś Bogu i Matce Najświętszej nasze rodziny, losy naszej parafii i ojczyzny, a w sprawach społecznych niecierpiących zwłoki wspierałeś naszych radnych.

Zaszczepiłeś w nas cześć do Matki Bożej poprzez nieustanną modlitwę różańcową w naszej świątyni. Nie szczędziłeś sił, aby podczas każdej Eucharystii przybliżać nam Słowo Boże przez głoszenie homilii.

Pomimo Trudności poświęcałeś każdy czas do posługi
w konfesjonale, byśmy mogli szczególnie praktykować comiesięczną spowiedź i w pełni uczestniczyć w Eucharystii.

Pamiętałeś o wszystkich parafianach i zawsze miałeś dobre słowo na każdą okoliczność.

Pomimo Twoich niedomagań zdrowotnych nie szczędziłeś sił, aby zadbać o powierzone Ci dobra parafialne. Przez te lata udało nam się wspólnie zrealizować wiele przedsięwzięć w naszej świątyni, odnowić plebanię, zagospodarować teren wokół kościoła, uporządkować cmentarz parafialny wraz z wybudowaną kaplicą i wiele innych dokonań, których nie sposób wymienić. Wszystkie te działania będą nam przypominać o Tobie
i Twoim zaangażowaniu, za które bardzo dziękujemy.

Drogi Księże Proboszczu!

Dziś jest odpowiednia chwila, aby podziękować Ci za wszystko to, co nas uświęcało i przybliżało do Boga.

Za udzielenie naszym dzieciom i wnukom Sakramentu Chrztu Świętego i Sakramentu Bierzmowania, następnie Sakramentu Małżeństwa, oraz godny pochówek naszych bliskich zmarłych.

W to dziękczynienie włączają się wszyscy parafianie a szczególnie: Koła Różańca Świętego i Margaretki, które na co dzień otaczają Cię modlitwą.

Apostolstwo Dobrej Śmierci, które od początku wspierałeś duchowo i Jesteś Jego członkiem.

Strażacy Ochotnicy z naszej parafii, z którymi współpracowałeś i otaczałeś ich modlitwą.

Chór parafialny, który zawsze trwał przy Tobie i starał się upiększać różne uroczystości w parafii, a Ty zawsze nas wspierałeś.

Grupa teatralna Górnolotni, Górne Nutki, nasza młodzież oraz wszyscy obecni na tej uroczystości.

Życzymy Ci szczególnie dużo zdrowia, siły i wytrwania w chorobie, opieki Matki Najświętszej i Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia.

Zdajemy sobie sprawę, że zmieniasz miejsce pobytu, ale wierzymy, że nadal pozostaniemy w bliskim kontakcie i będziemy się spotykać w naszym kościele, co sprawi nam wielką radość.

 

Zapewniamy Cię, że Jesteś i będziesz zawsze obecny w naszych modlitwach.  

Bóg zapłać za wszystko.

Szczęść Boże na dalsze lata życia