Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę

“5 sierpnia 2019 r., rozpocznie się 38. Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Tym razem powędrujemy pod hasłem: „Z Maryją w mocy Bożego Ducha”. Każdy, kto chce odkryć piękno, sens
i głębię tegorocznego pielgrzymowania powinien wiedzieć, że Maryja, Matka Bożego Syna, uczy nas jak rozważać słowo Boże w naszym własnym sercu ­ osoby ochrzczonej ­ a więc konsekrowanej w imię Trójcy Świętej. Maryja uczy nas wierności każdemu życiowemu powołaniu: małżeńskiemu, rodzicielskiemu, kapłańskiemu i zakonnemu, idąc wiernie z Jezusem i za Jezusem od chwili poczęcia Go pod swoim sercem, dzięki mocy Ducha Świętego w dniu zwiastowania. Jednocześnie uczy nas całkowitego zaufania do Jezusa Boskiego Odkupiciela, abyśmy w chwilach codziennych ludzkich potrzeb potrafili słuchać Jego Bożego głosu. Jej rada
z Kany Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) jest ponadczasowa i zawsze aktualna.” (fragment słowa Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego na 38 Kielecką  Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę).

 

W celu dokonania zapisu na pielgrzymkę obowiązkowo należy w swojej parafii pobrać odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Po zapoznaniu się z nim, wypełnieniu i podpisaniu, zgłaszamy się do sekretariatu właściwej grupy. Zapisy w Wiślicy rozpoczną się 5 sierpnia od godz. 14.00. Wszyscy dołączający się w trakcie pielgrzymki zobowiązani są do zapisu na najbliższym postoju. Koniecznie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości.  Młodzież w wieku 16-18 lat bierze udział w pielgrzymce za zgodą rodzica, wyrażoną podpisem zamieszczonym w formularzu zgłoszeniowym.

 

Te osoby, które z różnych względów, nie będą mogły wyruszyć na pielgrzymi szlak, lecz chcą duchowo łączyć się z pielgrzymami zachęcamy do codziennej modlitwy i rozważań tajemnic dnia (szczegółowe informacje znajdują się na:  www.pielgrzymka.kielce.pl) oraz łączenia swych codziennych trudności
i cierpień z Jezusem – Jedynym Zbawicielem.  Ks. Marek Blady, przewodnik Grupy Duchowej, każdego dnia będzie sprawował Eucharystię w intencji duchowych pielgrzymów, a przed ikoną Jasnogórskiej Pani zawierzy ich Bogu.