PAŹDZIERNIK NADZWYCZAJNYM MIESIĄCEM MISYJNYM

Papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego przygotowania i przeżycia tego czasu:

1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

 

 

W naszej diecezji w związku z tym misiącem organizowane są różne wydarzenia i spotkania m.in. w najbliższym czasie odbędzie się :

19 października – Konferencja misyjna dla kapłanów „Duchowość misyjna kapłana diecezjalnego” – podczas Pielgrzymki Kapłanów Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie

19 października – Koncert misyjny kościele św. Stanisława w Kielcach – Barwinku, dedykowany misjonarzom i misjonarkom pochodzących z diec. kieleckiej oraz wszystkim wspierającym Dzieło Misyjne Kościoła

25 października – WSD w Kielcach – Sesja misjologiczna