Odpust ku czci św. Wawrzyńca

„Św. Wawrzyniec poprzez swoje męczeństwo zdeptał rozszalały świat, wzgardził jego pochlebstwami,
a w ten sposób podwójnie zwyciężył szatana.”    

                                                                   św. Augustyn z Hippony.

 

 

„Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu. W końcu daje okazję poznania świętego patrona parafii
i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także
o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.” 
  (Ks. D. Kwiatkowski, Zaczerpnąć ze źródła wody życia. W świecie liturgicznych znaków, Kalisz 2007r.).

 

W uroczystym dla naszej Parafii dniu, gdy wspominamy naszego Patrona, możemy otrzymać odpust zupełny. Warunki uzyskania tej wielkiej łaski to :

  • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy);
  • Stan łaski uświęcającej lub odbycie w tym dniu świętej spowiedzi;
  • Przyjęcie Komunii świętej;
  • Odmówienie modlitwy (np. “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Maryjo”) w intencjach Papieża (w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia Papież)

 

 

Ciekawostki związane ze św. Wawrzyńcem:

„Ziele św. Wawrzyńca” to kwitnąca na złoty kolor od sierpnia do września nawłoć. Żołnierze rzymscy wykorzystywali tę roślinę do okładów  jako środek do dezynfekcji oraz na gojenie się ran doznanych
w walkach. Podobnie używali tej rośliny  rodzimi mieszkańcy Ameryki Północnej. Z „ziela św. Wawrzyńca” czyniono niegdyś herbatę ziołową pomocną przy katarze siennym oraz niektórych alergiach.

 

 

 

 

“Łzy św. Wawrzyńca”
Z osobą św. Wawrzyńca związane są na niebie spadające perseidy – roje meteorytów zwane potocznie spadającymi gwiazdami. Nasilenie tego zjawiska ma miejsce na przełomie lipca i sierpnia, szczególnie w bliskości dnia św. Wawrzyńca, stąd nazwa “Łzy św. Wawrzyńca”.

 

Sentencje związane ze św. Wawrzyńcem:
Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą.
Na święty Wawrzyniec lata już wnet koniec.
Na święty Wawrzyniec będzie wnet ze żniwem koniec.
Wawrzyniec pokazuje jaka jesień następuje.
Jaki Wawrzyniec, taki podzimiec.
Gdy do Wawrzyńca słota trzyma, to do Gromnic lekka zima.
Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej pogodą dopisują, piękną jesień obiecują.

 

 

 

 

 

 

 

 

wykorzystane źródła:
www.martyrologium.blogspot.com
www.pch24.pl/sw–wawrzyniec—dzielny-wyznawca-chrystusa,16867,i.html
www.klaudynahebda.pl

www.gosc.pl/doc/3370624.Obfite-lzy-sw-Wawrzynca
www.meteoprog.pl/pl/news/51623/
www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/dk_liturgika28.html
www.Poradnia.pl
www.parafiabiedrusko.pl

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Drukuj
  • Twitter
  • Ulubione
  • Wykop